web analytics

Hans Hoff

Riksdagsledamot, Hallands län

Hans Hoff är riksdagsledamot sedan 1999. Idag är han ledamot i kulturutskottet och suppleant i justitieutskottet. Hans fackliga och politiska engagemang väcktes av de orättvisor som fans i arbetslivet. Insikten om att det går att förändra orättvisor om många jobbar mot samma mål, växte sig stark under åren som fackligt och politiskt aktiv.
Kontaktuppgifter:
Telefon 08-7864944
facebook Twitter Email