web analytics

Regionalt handlingsprogram 2022- 2026

Vårt regionala handlingsprogram.

Den 20 november 2021 samlades Socialdemokraterna i Halland för valkonferens. Då beslutade vi om vårt politiskt handlingsprogram för Region Halland.

Handlingsprogrammet beskriver inriktningen för den politiken som kommer drivas av Socialdemokraterna i Region Halland. Det är ett omfattande program som beskriver förslag för att bekämpa den psykiska ohälsan, förbättra läget för personalen och möta framtidens utmaningar Region Halland står inför.

Läs eller ladda ner handlingsprogrammet nedan;

facebook Twitter Email