web analytics

Händer i partidistriktet

Här skriver vi om aktuella evenemang och händelser i Hallands partidistrikt. Frågor hänvisas till info.halland@socialdemokraterna.se

10 / 3
Trygghet i en ny tid – Wigforssföreningens seminarium

Välkommen till Wigforssföreningens seminarium 10/3 med tema Trygghet i en ny tid.
Vad behövs för att Sverige ska uppnå trygghet? Är vårt land tryggare än någonsin eller ska vi oroa oss för handgranater och skjutningar? Varför är trygghet och säkerhet prioriterat av partiet 2018 och varför är den en känslig fråga?

Seminariet kommer att behandla frågor som rör medborgarnas ekonomiska, sociala och juridiska trygghet. Trygghetsfrågan kommer att vara en stor fråga i valrörelsen 2018 samt i medierapporteringen. Seminariet syftar till att beröra tryggheten ur ett historiskt men framförallt ur ett nutida perspektiv. Frågor om klass, ekonomisk- och social trygghet samt brott och straff är delar som kommer att diskuteras. I medierapporteringen och på debattsidor finns det sällan utrymme till att problematisera och föra ett djupare resonemang i frågan. Ni är därför varmt välkomna till ett tillfälle för just det – lyssna, diskutera, inspireras och ställ frågor.

Medverkande i panelen är Lawen Redar, Andreas Schönström och Lars-Erik Lövdén. Moderator: Lars El Hayek.
Lawen Redar
Riksdagsledamot (S) från Stockholm. Jurist och ledamot i justitieutskottet. En av den nutida socialdemokratins mest profilerade röster i lokala trygghetsfrågor och internationella relationer. Jobbade tidigare för Rädda Barnen och Stockholms stadsmission.
Andreas Schönström
Kommunalråd i Malmö (S) med ansvar för bl.a. trygghetsfrågor. Andreas och S i Malmö driver åtgärdsförslag mot brottsligheten såsom att förbjuda skyddsvästar och öka kameraövervakningen på vårdcentraler och andra offentliga platser. Har kritiserat partiets tidigare integrationspolitik och drivit frågor om hur social utsatthet och svart ekonomin påverkar samhället. Andreas sitter också i Arbetsförmedlingens styrelse.
Lars-Erik Lövdén 
Fd inrikesminister och biträdande finansminister (S) i regeringen Persson. Deltog i framtagandet av partiets kriminalpolitiska program med inriktning att politiken ska vara tuff mot brott men också mot dess orsaker. Överlämnade 2017 utredningen om kvalificerad välfärdsbrottslighet till regeringen.

Välkomna den 10 mars kl 10-14.30 i folkets hus i Söndrum, Stenhuggerivägen 55, Halmstad. Kaffe serveras från kl. 9.30.

Anmäl dig och eventuella allergier till edlund@halland.net så vi kan beräkna lunch. Seminariet kostar 100kr. Kan sättas in på bankgironummer 331-5520: glöm inte att skriva ert namn. Alternativt betala 100kr på plats. Gratis för medlemmar i SSU.

facebook Twitter Email