web analytics

Ansök om ersättning

För att ansöka om ersättning för resekostnader, milersättning eller andra utlägg:

Mejla till info.halland@socialdemokraterna.se. Märk ditt mejl med ”ersättning”.

De uppgifter som måste finnas med i ditt mejl för att du skall få ersättning är:

  • Ditt personnummer och fullständiga namn
  • Ditt kontonummer, clearingnummer och vilken bank du har
  • Vilken aktivitet eller möte som du har deltagit i vid tillfället som du söker ersättning för (kom ihåg att ange vilket datum och vilken ort det var)
  • Vilken typ av ersättning du ansöker om (Vid milersättning; ange antal km. Vid förlorad arbetstjänst; ange antal timmar)
  • Ange om det finns bifogat underlag (Vid utlägg för inköp krävs kvitto och vid förlorad arbetstjänst krävs intyg från arbetsgivaren)
facebook Twitter Email