web analytics

Riksdagsvalberedningen har presenterat sitt förslag

Vår valberedning för riksdagslistan 2018 – 2022 är nu klar med sitt arbete. Valberedning har bestått av ledande företrädare för våra sex arbetarekommuner, representanter från partidistriktet, ordförande i SSU-distriktet, ordförande för S-kvinnor samt vår fackliga ledare.

Ordförande för valberedningen har varit Jana Nilsson.

Socialdemokraterna i Halland har idag tre riksdagsledamöter. Vi har varit relativt nära ett fjärde mandat vid de två senaste valen. Utgångspunkten för valberedningens arbete har därför varit att nå fyra mandat vid årets val.

Valberednings arbete innebär att olika viljor möts och skall sammanfogas för att slutligen enas om ett förslag. Några viktiga principer i vårt arbete har varit följande:

Vår riksdagslista ska tydligt visa att vi är Framtidspartiet Socialdemokraterna. Våra företrädare skall ha hög kompetens och god förankring i partiet. De skall ha en geografisk spridning så att de tillsammans företräder hela Halland. Det skall finnas lika många kvinnor som män på listorna, det skall finnas en tydlig spridning i åldrar mellan kandidaterna och listan skall präglas av den mångfald som finns i länet. Våra riksdagskandidater skall på ett klart och tydligt sätt driva och företräda partiet med utgångspunkt i våra värderingar, idéer och handlingsprogram.

Valberedningen har haft många djupa diskussioner som skett i en konstruktiv och framåtriktad anda med utgångspunkt i våra principer. En enig valberedning lämnar nu förslaget till Socialdemokraterna i Hallands distriktskongress som tar beslut den 7 april.

Vi vill här presentera våra sex främsta företrädare lite mer samt ge dem möjlighet att säga några ord om sin kandidatur.

Först och främst har Hans Hoff, Falkenberg, som under många år varit vårt första namn på listan, meddelat valberedningen att detta är den sista mandatperioden han kandiderar för. Efter dialog med Hans har därför valberedningen valt att föreslå att han placeras på tredje plats.

– Jag tycker om valberedningens princip att tydligt visa att vi Socialdemokrater är Framtidspartiet. Jag har suttit i Riksdagen i totalt 22 år och det är lång tid. Vi har samtidigt väldigt många unga duktiga kandidater och det är viktigt att partiet lyfter fram dessa, säger Hans Hoff.

Nytt första namn på listan blir Adnan Dibrani, Varberg. Adnan har trots att han endast är 32 år, redan hunnit med två perioder i Riksdagen. Adnan som har en bakgrund som banktjänsteman sitter idag bl.a. i riksdagens finansutskott. Adnan är också ansvarig för Hallandsbänken i Riksdagen.

– Jag känner mig naturligtvis mycket hedrad och glad över att ha fått valberedningens förtroende och därmed föreslås som första namn på vår lista, säger Adnan. Jag har ju snart suttit riksdagen i 8 år och jag har under denna tid skaffat mig ett väldigt brett nätverk i Halland och Sverige. Jag träffar hela tiden nya människor, lyssnar på deras synpunkter och försöker använda mig av dessa i mitt arbete. Jag är redo för nya utmaningar.

På andra plats på listan finns Jennie Nilsson. Jennie har under denna mandatperiod haft det tunga uppdraget som ordförande för Riksdagens Näringsutskott. För de flesta är Jennie av naturliga skäl starkt kopplad till Hylte där hon innan hon blev riksdagsledamot bl.a. var ordförande i Kommunstyrelsen. Sedan något år tillbaka bor Jennie i Halmstad.

– Jag är glad och hedrad över att få fortsatt förtroende som kandidat till riksdagen. Jag brinner framförallt för jobb- och välfärdsfrågor och jag kommer att göra mitt bästa för att bidra till en valseger. Sverige behöver en socialdemokratisk regering, säger Jennie.

Sara Heikkinen Breitholtz, Kungsbacka placeras på fjärde plats. Sara är jurist och jobbar idag som ombudsman på fackförbundet Unionen. Sara är bl.a. vice ordförande i Byggnadsnämnden i Kungsbacka.

– Det känns jättekul att få detta förtroende att föreslås som fjärde namn på vår riksdagslista. För mig är en Riksdagsplats det finaste förtroende man kan få. Jag tror absolut att vi Socialdemokrater i Halland kan nå ett fjärde mandat. Om väljarna så vill är jag därför beredd att med full kraft gå in i detta arbete, säger Sara.

På femte plats finns Lars El Hayek från Halmstad. Lars läser Statsvetenskap och är inne på sin sista termin vid Högskolan i Halmstad. Lars är ledamot i Barn-och ungdomsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige i Halmstad. Som 18-åring tog Lars plats i kommunfullmäktige och har de senaste åren främst intresserat sig för utbildnings- och bostadspolitik.

– Jag är stolt över att återigen fått förtroendet att representera Socialdemokraterna i Riksdagsvalet. Jag ser fram emot en spännande och intensiv valrörelse där jag kommer att göra mitt yttersta för en socialdemokratisk valseger. Riksdagen är den representativa demokratins hjärta och således ett av det finaste förtroendeuppdrag som medlemmar och sedan väljarna kan ge. Jag är redo att anta utmaningen, säger Lars.

På sjätteplats har vi Marcelle Farjallah, Falkenberg. Marcelle arbetar som Boendesekreterare i Falkenberg kommun. Marcelle sitter bl.a. i Kommunstyrelsen i Falkenberg.

– Kul att få en så hög plats på listan. Jag räknar i och för sig inte med att jag som sjätte namn väljs in i riksdagen, men ibland händer det saker under en mandatperiod där ledamöter får andra uppdrag i riksdagen eller kanske till och med andra uppgifter utanför riksdagen och i ett sådant läge är jag såklart beredd och klar för uppgiften, säger Marcelle.

Jag är mycket nöjd med att en enig valberedning kan presentera denna riksdagslista, säger Jana Nilsson. Jag tycker att valberedningen lyckats följa principerna väldigt väl och vi har fått en lista som består av starka, kompetenta och mycket taggade personer som jag vet kommer att företräda både vårt parti, alla våra sex kommuner och dess invånare på ett mycket bra sätt.

Hela listan:

 1. Adnan Dibrani, Varberg
 2. Jennie Nilsson, Halmstad
 3. Hans Hoff, Falkenberg
 4. Sara Heikkinen Breitholtz, Kungsbacka
 5. Lars El Hayek, Halmstad
 6. Marcelle Farjallah, Falkenberg
 7. Jonas Påhlsson, Laholm
 8. Lise-Lotte Bensköld Olsson, Varberg
 9. Krister Matsson, Hylte
 10. Matilda Rosander, Halmstad
 11. Marcus Dufwa, Falkenberg
 12. Annita Asplid, Laholm
 13. Johan Tolinsson, Kungsbacka
 14. Eva-Lena Jakobsson, Halmstad
 15. Lennart Johansson, Varberg
 16. Eva Borg, Kungsbacka
 17. Rune Gunnarsson, Hylte
 18. Aida Birinxhiku, Falkenberg
 19. Tarek Al Jarouchi, Halmstad
 20. Therese Stoltz, Varberg
facebook Twitter Email