web analytics

Innovationsråd för ett växande Halland

Tre och ett halvt år efter att Socialdemokraterna i Halland föreslog ett regionalt innovationsråd med näringslivet och andra aktörer hade Region Halland, precis innan jul, äntligen haft en uppstartsträff för att få igång ett råd tillsammans med näringslivet.

Vårt mål är att samla fler för att tillsammans diskutera de utmaningar vi står inför. En av dessa handlar om att fånga upp de idéer och innovationer som finns och tillsammans skapa ett bättre innovationsklimat. Under årets Ästad Forum, en regional näringslivskonferens, diskuterades bland annat hur viktigt det är att både offentlig verksamhet och de halländska företagen blir ännu bättre på digitalisering.

Det finns flera områden där vi tillsammans måste kraftsamla. För samtidigt som arbetslösheten sjunker ökar mismatchningen på arbetsmarknaden. När företag vill nyanställa saknas ofta rätt kompetens. Den generella arbetslösheten minskar men klyftorna ökar och de som inte är födda i Sverige eller saknar gymnasieutbildning har det tuffare. Det startas nya företag i hela Halland men för många väljer att flytta verksamheten till storstäderna.

Ensam är inte stark och var och en för sig kan vi inte lösa de framtidsutmaningar vi står inför. Vi socialdemokrater vill jobba tillsammans för att utveckla den svenska modellen, vi kommer så oändligt mycket längre då. Nationellt har den socialdemokratiskt ledda regeringen redan startat ett innovationsråd där näringsliv, politik, akademien och andra aktörer är med och arbetar för stärkt konkurrenskraft i hela Sverige.

Vår motion behandlas först på nästa regionfullmäktige, men vi är glada över att samtalen har kommit igång och att den borgerliga majoriteten nu vaknat. Att vi nu har en arena där vi kan prata om denna och andra frågor för att tillsammans hitta lösningar är ett stort steg framåt.

Intresset från företag som ville vara med på uppstartsträffen var stort, det tycker vi känns riktigt bra, det finns många engagerade hallänningar som vill vara med och bidra till utveckling.

Per Stané Persson, regionråd och vice ordförande i Tillväxtutskottet (S)

Therese Stoltz, ledamot Tillväxtutskottet (S)

facebook Twitter Email