web analytics

Vi tar ansvar för Sverige

För lite mer än två år sedan hade Sverige en offentlig ekonomi som gick med 60 miljarder kronor i underskott och en arbetslöshet som bitit sig fast på en hög nivå, inte minst bland unga. Åtta år av borgerligt styre med 140 miljarder kronor i ofinansierade skattesänkningar ledde till stora brister i välfärden. Socialdemokraterna har sedan regeringsbildandet arbetat med att bygga upp kraften i svensk ekonomi.

I dag ser vi resultat – 150 000 fler personer har ett jobb att gå till och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år. Fler lärare, kuratorer och förskollärare kan anställas och kunskapsresultaten i skolan vänder äntligen uppåt. Den största bostadssatsningen på flera decennier bidrar till ett rekordhögt bostadsbyggande.

Den 21 februari släpptes den nya ekonomiska prognosen som visar att arbetslösheten bedöms sjunka från 6,7 procent i fjol till 6,1 procent i år.

Prognosen visar vidare att överskottet är högre än beräknat. Vi har vänt underskottet som vi ärvde från den borgerliga regeringen. Det ger oss ett helt nytt läge där vi har resurser att möta de utmaningar som finns i Sverige.

Klyftorna är för stora och många känner otrygghet. Skolresultaten är fortfarande för låga. Klimatförändringar, segregation och brottslighet måste bekämpas.

Halmstad stärks genom välfärdsmiljarderna samtidigt som sociala barn- och ungdomsvården får tillskott och särskilt utsatta skolor får extra stöd. Det är tydliga investeringar i den gemensamma välfärden som också skapar arbetstillfällen.

För oss socialdemokrater är det enkelt. Vi vill ta ansvar för de utmaningar samhället står inför. Vi vill rusta skolan, se till att det finns fler lärare, se till att vården ska vara trygg och att omsorgen för våra äldre är god. Därför väljer vi bort stora skattesänkningar och prioriterar istället att stärka välfärden i Sverige, Halland och i Halmstad.

Jennie Nilsson (S)
riksdagsledamot och ordförande i näringsutskottet
Anders Rosen (S)
kommunråd, Halmstad
facebook Twitter Email