web analytics

Satsningar för bättre psykisk hälsa

Satsningar för bättre psykisk hälsa

Sedan 2014 orsakas en majoritet av alla sjukskrivningar i Sverige av psykisk ohälsa. Värst drabbade är de unga. Närmare 190 000 barn och unga vuxna är drabbade av psykisk ohälsa i Sverige i dag.

Under åren 2006–2016 ökade den psykiska ohälsan med över hundra procent i åldern 10–17 år och med nästan 70 procent för de unga vuxna i åldern 18–24 år, enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen. Det är oacceptabelt. Att vända utvecklingen med ökad psykisk ohälsa är därför en av våra viktigaste samhällsutmaningar, och i vissa fall en fråga om liv eller död.

Den psykiska ohälsan drabbar allra flest unga kvinnor. I åldern 18–24 år lider 63 000 flickor av psykisk ohälsa, vilket gör dem till den enskilt största gruppen. Vi vet i dag att de som lider av långvarig psykisk ohälsa löper ökad risk för fysiska sjukdomar och lägre medellivslängd.

Konsekvenserna för unga följer med in i vuxenlivet. Studierna, det sociala livet och till slut möjligheterna på arbetsmarknaden påverkas. Psykisk ohälsa begränsar unga människors möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar. Bristande stöd till de som drabbas och oförmågan att hejda utvecklingen är ett misslyckande för hela samhället.

Därför prioriterar vi socialdemokrater regionalt satsningar för en ökad psykisk hälsa. Vi vill satsa på:

  • Stärka ungdomsmottagningarna i länet.
  • Fler ska snabbare få hjälp och behandling via barn och ungdomspsykiatrin.
  • Öka anhörigstödet.
  • Se till att fler elever får möjlighet att gå ut med godkända betyg genom att stärka Region Hallands skolor.

Mer måste alltså göras, och de unga måste involveras i det arbetet. Den S-ledda regeringen vill därför även satsa på:

  • Screening av barns och ungas psykiska hälsa i skolan.
  • Barn och unga som mår dåligt ska få en vård utan väntan.
  • Unga som mår dåligt ska kunna få snabbt stöd i mobilen.
  • Rätt stöd vid självmordstankar.

Vi har ett ansvar för det samhälle våra barn växer upp i. Det är hög tid att bryta tabut kring psykisk ohälsa och våga tala om det. Tillsammans gör vi skillnad!

facebook Twitter Email