web analytics

SOCIALDEMOKRATERNA I STARKT OPPOSITIONSSAMARBETE

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår tekniskt valsamverkan.

Region Halland står under den kommande mandatperioden för stora utmaningar, både när det gäller ekonomi och verksamhet. Våra partier vill stenhårt arbeta för en utveckling i Halland och Region Halland där hallänningarna erbjuds den bästa möjliga vården, en välfungerande kollektivtrafik och hållbar regional utveckling.

Vår valtekniska samverkan bygger på en gemensam syn om att politiker tar ansvar för att skapa ordning och reda för att möta regionens framtida utmaningar. Senast 2022 hoppas våra partier få hallänningarnas förtroende att vara med och bilda ett majoritetsstyre.

Socialdemokraterna kommer med anledning av ovanstående att vara en del av en samlad och slagkraftig opposition i Region Halland.

 

facebook Twitter Email