web analytics

Vi vill satsa på personalen – välfärdens hjältar

Pandemin har visat vikten av att personalen har en bra arbetsmiljö och bra villkor i vården. Region Halland behöver hitta nya vägar för att möta framtidens utmaningar. Efter ett gediget arbete lämnar Socialdemokraterna nu in tre motioner med syfte att förbättra arbetsmiljön för de anställda i Region Halland.

Motion 1 – Stärka välfärden:

Motion 2 – Hållbart arbetsliv:

Motion 3 – Kompetens för framtiden:

facebook Twitter Email