web analytics

Socialdemokraterna i Halland vill undersöka behovet av ett barnahus

Varje år görs mer än 7000 anmälningar där misstanke finns om att ett barn far illa i Halland. Anmälningarna kommer från flera håll, bland annat myndigheter, personal på skolor och polisen. Nu vill vi undersöka behovet av ett barnahus. I en interpellation till regionfullmäktige har Kerstin Zander (S) ställt frågor om vilket stöd barn får. Socialdemokraterna i Halland vill att regionen ser över hur stödet fungerar idag och överväger behovet av ett barnahus i Halland.

Läs mer om förslaget här:
http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/s-vill-att-halland-f%C3%A5r-ett-barnahus-1.4942903

facebook Twitter Email