web analytics

REGERINGEN SATSAR PÅ HALLANDS FÖRLOSSNINGSVÅRD

Regeringen har avsatt 1,8 miljarder på förlossningsvården i Sverige. Av dessa får Region Halland 57,5 miljoner att fördela hur de bäst lämpas inom regionen.

– Halland är ett län som växer och därmed föds det fler barn. Detta är jätteroligt, men det kräver att vi redan nu möter de framtida utmaningar som vi har framför oss. Vi vet att vi inom kort kommer att ha generationsväxlingar och behov av att anställa ny personal. Med den här satsningen kommer vi nu att få möjlighet att jobba förebyggande, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd.

Halland har i dagsläget en bra förlossningsvård, men precis som i många andra län finns det flera utmaningar inför framtiden. Regeringens bidrag kan bland annat gå till mer personal i förlossningsvården, en förbättrad arbetsmiljö och förstärkt eftervård för kvinnor som fött barn.

– Den som väntar barn i Halland ska känna sig trygg. Därför gör vi historiskt stora satsningar på förlossningsvården och sätter mål för en bättre förlossningsvård med fler anställda och färre förlossningsskador, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Fokus för detta riktade bidrag är att stärka kompetensförsörjningen och bemanningen, samt att utveckla arbetssätt och förbättra arbetsmiljön. Dock bestämmer regionerna själva exakt vilka insatser som behöver göras för att uppnå målen.

– Detta kommer att ge de halländska kvinnorna en ännu tryggare förlossningsvård. Alla ska känna sig trygga före, under och efter en graviditet, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson.

facebook Twitter Email