web analytics

Aida Birinxhiku tar plats i näringsutskottet

I texten nedan berättar riksdagsledamoten Aida Birinxhiku om sitt nya uppdrag i näringsutskottet.

Den här mandatperioden kommer jag att ta plats i riksdagens näringsutskott. Det innebär att jag kommer att arbeta med områden som bland annat handel, energipolitik och regional tillväxt. 

I näringsutskottet kommer jag att driva en energipolitik som garanterar svenska hushåll och företag trygghet i en orolig tid. Ett första steg är att kompensera de hushåll och företag som drabbats hårdast av de höga elpriserna, särskilt i Halland och resten av södra Sverige. Vi behöver även bygga ut elproduktionen av alla slag för att snabbt få mer billig el och göra om EU:s elmarknad för att koppla bort priset på el från de ryska gaspriserna. 

Som ansvarig för handelspolitiken och immaterialrätten i näringsutskottet kommer jag därutöver att vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel. Svensk export är en av de bärande pelarna i vår ekonomi och skapar jobb och välfärd i hela vårt land. Att driva en politik för ökad handel och export har blivit allt viktigare när det blåser protektionistiska vindar runt om i världen som tyvärr även har nått Sverige.

Aida Birinxhiku

facebook Twitter Email