web analytics

Jonas Strand

Toppkandidat till regionfullmäktige, valkrets Kungsbacka

För mig är det självklart att alla skall bra förutsättningar till ett gott liv oavsett bakgrund. Även om ens föräldrar inte är högutbildade, skall alla exempelvis kunna söka in till högre utbildning på samma villkor.

Därför är Socialdemokraterna alternativet för mig.

Jag har alltid varit med och påverkat, oavsett om det gäller barnens idrottsförening, föräldraförening, politik, o.s.v. Ett samhälle består av människor och när vi samarbetar kan vi göra det mycket bättre för många fler. Tyvärr ser vi idag ett allt mer individualistiskt samhälle, vilket jag tror är en anledning till ökade klyftor och oro i samhället.

Jag har varit aktiv inom regionpolitiken sedan 2010 och ser fram mot att få jobba med dessa frågor under ytterligare fyra år.

facebook Twitter Email