web analytics

Budgetförslag 2020

Gratis sommarkort för ungdomar, mer resurser till ungdomsmottagningarna och satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin. Detta är några av Socialdemokraternas och Vänsterpartiets prioriteringar i budgetförslag 2020.

Alla hallänningar ska få en sjukvård med hög kvalité. Vi vill se en förflyttning av vården, från slutenvård till öppen vård och från sjukhusvård till vård på vårdcentralen. En ökad prioritering av den förebyggande vården behövs för att möta behoven tidigt. Idag saknas en tydlig politisk ledning och styrning vilket i slutändan invånarna som får betala priset i form av bland annat bristande tillgänglighet. Det behövs nya arbetssätt för att fortsatt leverera en god vård där samverkan, användandet av ny teknik och effektiva lösningar är framtiden.
Det ekonomiska läget och finansiering av budgetförslaget

Region Hallands kostnader är större än intäkterna och fortsätter att öka. Trots ett flerårigt arbete för att få kontroll över ekonomin har den moderatledda majoriteten i Region Halland inte lyckats. Halland växer samtidigt som andelen äldre blir fler. Vårdbehovet kommer därför vara stort i framtiden.
För att vända utvecklingen föreslår vi i budgetförslaget effektiviseringskrav för vissa områden. I budgetförslaget satsas utvecklingsmedel och omställningsmedel för att möjliggöra att Region Halland klarar av att möta dom framtida behoven.
Det föreslås även en skattehöjning på 60 öre för att klara finansieringen för Region Hallands verksamhet. Resurserna ska bland annat användas till att stärka upp barn och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningarna, den nära vården och kollektivtrafiken.

Förslag i budgeten för 2020

• 10 miljoner till barn och ungdomspsykiatrin
• 10 miljoner satsas på ”En väg in”
• 5 miljoner till ungdomsmottagningarna
• Nya utvecklingsmedel för att satsa och stärka upp vården
• Samma OB-ersättning för sjuksköterskor och undersköterskor
• Hyrpersonalen ska halveras
• 2,2 miljoner för fler elbussar i stadstrafik
• 8 miljoner kronor till gratis sommarkort i kollektivtrafiken för halländska ungdomar

facebook Twitter Email