Tillsammans för ett starkare Halland

Engagera dig! Budget 2020 Våra riksdagsledamöter Våra regionpolitiker

VILL DU HA EN MENTOR?

Partidistriktet kommer att arrangera ett mentorskapsprogram i ett led att utveckla och stärka ledarskapet i organisationen. Programmet vänder sig till personer med ledaruppdrag eller personer som kan tänka sig att ta på sig framtida ledaruppdrag inom politiken. Totalt kommer cirka 10 deltagare antas. Ansökan Sista ansökningsdag är den 21 oktober. Ansökan skickas till info.halland@socialdemokraterna.se och…

Läs mer

Kommande medlemsutbilningar

Under hösten kommer partidistriktet att tillsammans med ABF arrangera medlemsutbildningar. Medlemsutbildningen vänder sig till alla som är intresserade, såväl nya medlemmar som de som varit med i partiet en tid. Här får du möjlighet att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar. Målet är att du som medlem växer och får…

Läs mer

Budgetförslag 2020 för Region Halland.

Gratis sommarkort för ungdomar, mer resurser till ungdomsmottagningarna och satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin. Detta är några av Socialdemokraternas och Vänsterpartiets prioriteringar i budgetförslag 2020.

Alla hallänningar ska få en sjukvård med hög kvalité. Vi vill se en förflyttning av vården, från slutenvård till öppen vård och från sjukhusvård till vård på vårdcentralen. En ökad prioritering av den förebyggande vården behövs för att möta behoven tidigt. Idag saknas en tydlig politisk ledning och styrning vilket i slutändan invånarna som får…

Läs mer

Hylte och Falkenberg vill agera pilotkommuner

För Socialdemokraterna i Halland är Arbetsförmedlingen en oerhört viktig myndighet och dess insatser nödvändiga för att hjälpa invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tidigare under våren stod det klart att 4 av de 6 halländska AF kontoren kommer att stänga. Med bakgrund av att detta sker översänder nu Ronny Löfquist, kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun och…

Läs mer

Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Halland

Nu har 151 ombud från hela Hallands Socialdemokrater valt distriktsordförande och styrelse för 2019.

Distriktsordförande Ronny Löfquist, Hylte Ledamöter Lise-Lotte Bensköld Olsson, Varberg Per Stané Persson, Halmstad Kerstin Rosell, Falkenberg Jonas Strand, Kungsbacka Lars El Hayek, Halmstad Malin Karlsson, Halmstad Adnan Dibrani, Varberg Ann-Louise Lundqvist, Kungsbacka Annita Asplid, Laholm Per Svensson, Falkenberg Facklig ledare Patrik T. Nilsson, Falkenberg Studieledare Therese Stoltz, Varberg Ersättare Jennie Nilsson, Halmstad Kent Norberg, Varberg…

Läs mer

Kongressen är inne på sina andra intensiva dag

Statsminister Stefan Löfven inledde andra dagen med ett kraftfull tal om samhällets fortsatta utmaningar för att bygga en stark demokrati och trygghet för alla.

Första dagen slutade i sena timmen men tydliga och genomtänkta beslut togs av de 350 ombud som är här. Hallands delegation var aktiv och framgångsrik i arbetet med texterna som bland annat formulerar det facklig-politiska samarbetet för framtiden. Idag behandlar ombuden reformprogrammet som beskriver hur vi arbetar för trygghet som inkluderar fler och skapar konkurrenskraft…

Läs mer

Partikongressen i Örebro är nu igång

Nu är vår partikongress i full gång. 350 ombud från hela Sverige är samlade i Örebro för att fatta beslut och föra vår organisation och politik framåt.

Hallands delegation består av 9 ledamöter som kommer från hela länet. Delegationsledare Jeanette Qvist, Varberg. Helén Ung Le, Kungsbacka Lise-Lotte Bensköld Olsson, Varberg Christina Johansson, Falkenberg Krissi Johansson, Halmstad Stefan Pålsson, Halmstad Lars El Hayek, Halmstad Anki Wendpaap, Hylte Jonas Påhlsson, Laholm Delegationen har inför kongressen slipat på sina yrkanden och olika förslag av ändringar…

Läs mer

Kongressombud 2019

Nu är rösterna räknade och det är klart vilka som kommer representera Halland på Socialdemokraternas partikongress 22-24 mars 2019. Nedanstående personer kommer vara ombud. Halland har totalt 9 ombud. Ombud AK Helen Ung Le Kungsbacka Jeanette Qvist Varberg Lise-Lotte Bensköld Olsson Varberg Kerstin Rosell Falkenberg Anki Wendpaap Hylte Krissi Johansson Halmstad Stefan Pålsson Halmstad Lars…

Läs mer

MARKARYDSBANAN!

Vi vill att tågen ska rulla på Markarydsbanan redan 2021 – till skillnad från Alliansen, vars mål är att persontrafiken ska vara igång under december 2023.

För att Markarydsbanan ska bli attraktiv för pendlare menar alliansen att tågen måste gå en gång i timmen. Men Socialdemokraterna vill börja med trafik varannan timme och på så sätt få tågen att rulla redan 2021. Jag ser inte några bekymmer med att iordningställa perronger i Veinge och Knäred för att få igång trafiken 2021….

Läs mer

Budgetförslag 2019

Socialdemokraternas budgetförslag 2019 - En satsning på utveckling av Hallands hälso- och sjukvård!

Socialdemokraterna i Halland lägger nu sitt budgetförslag för Region Halland 2019. Ordning och reda i ekonomin står i fokus tillsammans med ökad tillgänglighet i vården, en ökad psykisk hälsa och en hållbar personal- och kompetensförsörjning. Socialdemokraternas budget fokuserar på att bygga framtidens Halland Efter fyra års misslyckande med att få ordning på ekonomin i regionen…

Läs mer
facebook Twitter Email