web analytics

Valberedningen för Socialdemokraterna i Hallands län presenterar sitt förslag till regionlista för nästa mandatperiod.

Valberedningen för Socialdemokraterna i Hallands län har idag presenterat sitt förslag till lista i regionvalet inför nästa mandatperiod. Valberedningen nominerar Lise-Lotte Bensköld Olsson och Per Stané Persson som toppnamn. Listan kommer slutgiltigt att fastställas på Socialdemokraternas valkonferens i november. Eftersom regionfullmäktige beslutat att regionvalet kommer ske i en valkrets presenteras en lista för Socialdemokraterna, inte…

Läs mer

Valberedningen för Socialdemokraterna i Halland presenterar förslag till riksdagslista

Valberedningens förslag till ny riksdagslista för Socialdemokraterna i Halland

Idag presenterade valberedningen för Socialdemokraterna i Halland sitt förslag till riksdagslista. Valberedningen består av representanter från distriktsstyrelsen, arbetarekommuner, facklig ledare och sidoorganisationer. Valberedningen är enig i sitt förslag till valkonferensen. Förslaget till riksdagslista innehåller tre nya namn på topp fem. Riksdagslistan består av både nuvarande erfarna ledamöter och nya kandidater. Som första namn föreslår valberedningen…

Läs mer

Inför en mobil ungdomsmottagning

Socialdemokraterna lämnar idag in en motion om att Region Halland ska etablera en mobil ungdomsmottagning. Satsningen ska komplettera dagens utbud med ungdomsmottagningar och annan digital verksamhet. Den mobila ungdomsmottagningen ska prioriteras till kommuner som inte har denna verksamhet idag. I Halland finns det ungdomsmottagningar i samtliga kommuner förutom i Hylte kommun. Ungdomsmottagningarna är ofta placerade…

Läs mer

Vi vill satsa på personalen – välfärdens hjältar

Pandemin har visat vikten av att personalen har en bra arbetsmiljö och bra villkor i vården. Region Halland behöver hitta nya vägar för att möta framtidens utmaningar. Efter ett gediget arbete lämnar Socialdemokraterna nu in tre motioner med syfte att förbättra arbetsmiljön för de anställda i Region Halland. Motion 1 – Stärka välfärden: Motion 2…

Läs mer

Ombud som kommer representera Halland

Här presenterar vi resultatet av omröstningen av kongressombud till partikongressen i Göteborg den 3 – 7 november. Halland kommer att representeras av 8 ombud. Redovisningen gäller de som valts till ombud och ersättare och redovisas per valkrets.   Kungsbacka Plats Namn Antal röster   1 Magdalena Sundqvist 27 Ombud 2 Ermin Skoric 9 Ersättare  …

Läs mer

För oss kommer välfärden alltid först

Välfärden är en av sakerna som gör Sverige unikt. Den ska finnas där och ge oss trygghet genom hela livet. Men välfärden måste alltid stärkas och personalen ha bra villkor. Förr, nu och framåt kommer vi alltid sätta välfärden först Under pandemin har personal i vård och omsorg gjort enorma insatser, och befolkningen har visat…

Läs mer

Information om distriktskongressen 2021

Lördagen den 10 april är det återigen dags för distriktskongress. Den kommer i år att genomföras helt digitalt över Zoom. Handlingar: Handlingar till distriktskongress 2021

Läs mer

Budgetförslag 2021 för Region Halland

I denna oroliga tid när mycket är ovisst så lägger Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ett gemensamt förslag till mål och budget för 2021. Vi vet att mycket kommer hända under hösten och det kan innebära nya ställningstaganden då men med vetskapen om vad vi vet idag så har vi i vårt förslag lyft fram några…

Läs mer

Strid i regionstyrelsen

Strid i regionstyrelsen – Majoriteten stoppar förslag om att Halland ska sikta på att bli Sveriges bästa arbetsgivare! Under dagens sammanträde med regionstyrelsen behandlades en motion från Socialdemokraterna som ville att Region Halland ska införa ett mål om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. M, C, L, KD röstade ner förslaget. Socialdemokraterna vill höja ambitionen…

Läs mer

Inför trygghetsstopp på Region Hallands bussar!

Idag känner flera resenärer sig otrygga när de åker buss på kvällstid. Det är helt oacceptabelt. Därför lägger vi socialdemokrater en motion i regionfullmäktige där vi vill att trygghetsstopp införs på Hallandstrafikens bussar. Det innebär att bussen kommer stanna närmare hemmet och det blir tryggare att använda kollektivtrafiken på kvällstid. Vad innebär ett trygghetsstopp? –…

Läs mer
facebook Twitter Email