web analytics

Regeringen driver en offensiv politik för fler jobb

Den 1 november 2021 skrev riksdagsledamot Jennie Nilsson en debattartikel om regeringens politik för fler jobb. Jobben är grunden till vårt lands välstånd. Jobben bygger individens frihet och yngre generationers hopp om en bättre framtid. Därför föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen förstärkningar med 8 miljarder kronor inom jobbpolitiken under nästa år, med nya åtgärder så…

Läs mer

Den största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid

Den 15 juni skrev riksdagsledamot Adnan Dibrani tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en debattartikel i Hallands Nyheter. I debattartikeln lyfts det hur vi socialdemokrater vill att Sverige ska fortsätta konkurrera med kompetens, trygghet och hög omställningsförmåga. Inte med låga löner. Läs mer på länken nedan https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/den-st%C3%B6rsta-reformen-p%C3%A5-svensk-arbetsmarknad-i-modern-tid-1.49405926

Läs mer

Ett Halland som håller ihop

Idag skriver två av våra regionala förtroendevalda, Per Stané Persson och Therese Stoltz i Hallands Nyheter om hur Halland kan ta tag i klimatutmaningen. Det räcker inte att enskilda personer ställer om. Vi måste alla göra det. Socialdemokraterna menar att Region Halland måste höja ambitionen. Läs mer på länken nedan: https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/ett-halland-som-h%C3%A5ller-ihop-1.59831049

Läs mer

Vi bygger Halland med en starkare välfärd

Den 20 november samlades Socialdemokraterna i Halland för valkonferens. Förutom att besluta om kandidater till riksdagsvalet och regionvalet beslutade även representanter för medlemmarna om ett nytt politiskt handlingsprogram. Handlingsprogrammet beskriver inriktningen för den politiken som kommer drivas av Socialdemokraterna i Region Halland. Det är ett omfattande program som beskriver förslag för att bekämpa den psykiska…

Läs mer

Valberedningen för Socialdemokraterna i Hallands län presenterar sitt förslag till regionlista för nästa mandatperiod.

Valberedningen för Socialdemokraterna i Hallands län har idag presenterat sitt förslag till lista i regionvalet inför nästa mandatperiod. Valberedningen nominerar Lise-Lotte Bensköld Olsson och Per Stané Persson som toppnamn. Listan kommer slutgiltigt att fastställas på Socialdemokraternas valkonferens i november. Eftersom regionfullmäktige beslutat att regionvalet kommer ske i en valkrets presenteras en lista för Socialdemokraterna, inte…

Läs mer

Valberedningen för Socialdemokraterna i Halland presenterar förslag till riksdagslista

Valberedningens förslag till ny riksdagslista för Socialdemokraterna i Halland

Idag presenterade valberedningen för Socialdemokraterna i Halland sitt förslag till riksdagslista. Valberedningen består av representanter från distriktsstyrelsen, arbetarekommuner, facklig ledare och sidoorganisationer. Valberedningen är enig i sitt förslag till valkonferensen. Förslaget till riksdagslista innehåller tre nya namn på topp fem. Riksdagslistan består av både nuvarande erfarna ledamöter och nya kandidater. Som första namn föreslår valberedningen…

Läs mer

Inför en mobil ungdomsmottagning

Socialdemokraterna lämnar idag in en motion om att Region Halland ska etablera en mobil ungdomsmottagning. Satsningen ska komplettera dagens utbud med ungdomsmottagningar och annan digital verksamhet. Den mobila ungdomsmottagningen ska prioriteras till kommuner som inte har denna verksamhet idag. I Halland finns det ungdomsmottagningar i samtliga kommuner förutom i Hylte kommun. Ungdomsmottagningarna är ofta placerade…

Läs mer

Vi vill satsa på personalen – välfärdens hjältar

Pandemin har visat vikten av att personalen har en bra arbetsmiljö och bra villkor i vården. Region Halland behöver hitta nya vägar för att möta framtidens utmaningar. Efter ett gediget arbete lämnar Socialdemokraterna nu in tre motioner med syfte att förbättra arbetsmiljön för de anställda i Region Halland. Motion 1 – Stärka välfärden: Motion 2…

Läs mer

Ombud som kommer representera Halland

Här presenterar vi resultatet av omröstningen av kongressombud till partikongressen i Göteborg den 3 – 7 november. Halland kommer att representeras av 8 ombud. Redovisningen gäller de som valts till ombud och ersättare och redovisas per valkrets.   Kungsbacka Plats Namn Antal röster   1 Magdalena Sundqvist 27 Ombud 2 Ermin Skoric 9 Ersättare  …

Läs mer

För oss kommer välfärden alltid först

Välfärden är en av sakerna som gör Sverige unikt. Den ska finnas där och ge oss trygghet genom hela livet. Men välfärden måste alltid stärkas och personalen ha bra villkor. Förr, nu och framåt kommer vi alltid sätta välfärden först Under pandemin har personal i vård och omsorg gjort enorma insatser, och befolkningen har visat…

Läs mer
facebook Twitter Email